سنسور هشدار فشار

سنسور هشدار فشار

  • سوئیچ سنسور فشار زنگ هشدار دو نقطه

    سوئیچ سنسور فشار زنگ هشدار دو نقطه

    این نوع محصول سنسور زنگ فشار پایین به طور ویژه با توجه به نیازهای ویژه مشتریان سیستم آتش نشانی حفاظت شده سفارشی شده است، پس از آزمایش، بلافاصله به تولید انبوه رسید و به طور منظم در سفارشات بزرگ با فروش داغ تولید می شود.